Logo kopiera

information gällande planerna på att bygga två 10-våningshus på vår gröning!

AKTUELLT I ÄRENDET

Under år 2015 beslutade Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg att godkänna en beställning av detaljplan för görnområdet som ligger mellan kvartert Munken och Klostret,  (parken). Än så länge har förslaget inte gått ut på samråd. Föreningen bevakar ärendet noga och om det uppkommer något nytt  i ärendet kommer ni hitta information om det här. För er som intresserade av att sätta er in i ärendet finns här nedan samlat  dokumenten som ligger som underlag i i ärendet: