Logo kopiera

information gällande planerna på att bygga två 10-våningshus på vår gröning!

AKTUELLT I ÄRENDET

De utredningar som stadsbyggnadsförvaltningen beställde tidigare i år är färdiga och går att ladda ner från den här sidan. Lägg märke till att utredningarna inte bara handlar om vårt område, Kv. Munken (Gamla staden 7:1). Även Kv. Klostret 18 och 20 finns med då man vill utvärdera den sammanlagda påverkan av förtätningen.

Kortfattat går det att säga att den Antikvariska Konsekvensanalysen starkt motsätter sig uppförande av två punkthus på kommunens grönyta. Utredningen är mycket läsvärd då den ger en historisk bakgrund till vårt område.

Gruppen som arbetar med att förhindra bygget förbereder nu en skrivelse i väntan på att samråd ska beslutas stadsbyggnadsnämnden i den händelse att nämnden bestämmer sig för att gå vidare med planerna. Det är då föreningen kan yttra sig formellt i ärendet.