Logo kopiera

Medlemsinfo

Felanmälan
Tag kontakt med Riksbyggen för att göra felanmälningar av föreningens fastigheter. Hos Riksbyggen görs även felanmälningar av de delar av bostadsrätten som föreningen ansvarar för.

Kundservice Dag & Natt: Dygnet runt alla dagar i vecka på telefon 0771-860 860.

Försäkring för bostadsrättstillägg
Det finns ett avtal mellan Folksam och av Riksbyggen förvaltade bostadsrättsföreningar avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg i sitt hemförsäkringsbolag. Bostadsrättsinnehavaren behöver dock en vanlig hemförsäkring.

Vid skada kontaktas Folksam skadeservice på telefon 0771-880 800.

Nuvarande avtal mellan Folksam och Riksbyggens bostadsrättföreningar gäller tillsvidare. Var därför uppmärksam på att nytt avtal kan komma att gälla nästa år och att annat försäkringsbolag då kan behöva kontaktas.

Snålspolningsknappen i toaletter ska endast användas då det inte finns något papper i toaletten
Föreningen har under den senaste tiden behövt spola avloppsledningarna vid ett flertal tillfällen på grund av stopp från snålspolande toaletter.

Gamla toaletter spolar tio till tolv liter, medan moderna snålspolande toaletter spolar mellan två och sex liter vatten beroende på om man trycker på den lilla eller stora knappen. Med så lite vatten i gamla rör stannar en viss del kvar och sedan kan det bli totalstopp.

Gamla hus som de i föreningen har svårt att klara så små vattenmängder som två liter. Rören är konstruerade för att hantera en större mängd vatten. Dåligt fall på ledningarna och långa ledningar ger också upphov till stopp i ledningarna vid snålspolning.

Stopp i toaletterna är en dyr affär, både ekonomiskt och miljömässigt. För att få bort proppen i rören krävs allt från 100 liter till flera kubikmeter när ledningarna spolas rena. Därtill kommer utryckningskostnader från 1 500 kronor och uppåt.  

Styrelsens uppmaning till alla hushåll är att endast använda den snålspolande knappen då det inte finns något papper i toalettstolen.
 

Trapphusvärdar
I samtliga av föreningens fastigheter finns det en trapphusvärd som ett komplement till styrelsens kontakt med föreningens medlemmar. Tag kontakt med din trapphusvärd om du har frågor gällande just din fastighet men även om du vill få information som gäller hela föreningen.

Rektorsgatan 1 : Anna-Karin Schönberg
Rektorsgatan 3: Benjamin och Rebecca Albertsson
Rektorsgatan 5: Magnus Bengtsson
Rektorsgatan 7: Eva Sjunnesson och Rosmarie Koerfer
Rektorsgatan 9: Anders Einarsson
Kopparmöllegatan 8A-B: Lena Sandfridsson
Kopparmöllegatan 10A-B: Vakant
Kopparmöllegatan 12A-C: Vakant
Kopparmöllegatan 14 A-C: Vakant
 
Vi söker boende på Kopparmöllegatan 10, 12 och 14 som är intresserade av att vara trapphusvärdar, v v. kontakta Styrelsen eller Katarina Kjellberg.


Lägenhetsnummer
Det finns två nummer till varje lägenhet. Föreningens numrering är det högre numret som sitter på dörrposten  till ytterdörren och har utfrästa siffror på en plastbricka. Skatteverkets numrering är det lägre numret och sitter också på dörrposten på en klisterlapp utan relief.

Miljö/Sophus
Det finns tre miljö/sophus, fullt utrustade med kärl för källsortering, inom föreningen. Medlemmar i punkthusen använder sophuset i källarlokalen, Rektorsgatan 5, och medlemmar i lamellhusen använder sophusen mellan Kopparmöllegatan 8-10 och 12-14.

Hushållsavfall innehåller både värdefulla och farliga ämnen. Genom källsortering kan de miljöskadliga ämnena tas omhand och de värdefulla återvinnas. Källsortering och återvinning betyder att materialen får nytt liv vilket betyder att vi sparar på de förgängliga naturresurserna. Källsortering är alltså bra för både människan, djuren och naturen.

Vad gäller grovsopor ska dessa deponeras av de boende själva på soptippen och inte i miljö/sophusen.