Logo kopiera

Föreningslokalen.

Föreningen har en lokal på Rektorsgatan 5, baksidan av huset.
Den är tillgänglig för medlemmarna att användas kostnadsfritt.
För bokning av lokalen, gå in på Riksbyggen.se.
Logga in på boendewebben och boka önskad dag.
Ansvarig Katarina Kjellberg.

  • Maximalt 30 personer får samtidigt vistas i lokalen.
  • Lokalen får användas fram till kl 22 på kvällen
  • Lokalen skall vara städad vid återlämnandet samt återställd i befintligt skick. I annat fall debiteras användaren 300 kronor.
  • Inspektion av lokalen sker efter användning.
  • Rökning och matlagning är förbjuden i lokalen.
  • Vid rökning utanför lokalen ansvarar låntagaren för att se till att det är ”städat” även utanför och tar hänsyn till boende.
  • Ev. skadegörelse, skador på lokalen eller utrustning i densamma, bekostas av användaren.
Boka lokalen.