Logo kopiera

Föreningslokalen.

Föreningen har en lokal på Rektorsgatan 5, baksidan av huset.
Den är tillgänglig för medlemmarna att användas kostnadsfritt.
För bokning av lokalen, använda Boappa eller mejla: brferikshojd@gmail.com 

  • Maximalt 30 personer får samtidigt vistas i lokalen.
  • Lokalen får användas fram till kl 22 på kvällen
  • Lokalen skall vara städad vid återlämnandet samt återställd i befintligt skick. I annat fall debiteras användaren 300 kronor.
  • Inspektion av lokalen sker efter användning.
  • Rökning och matlagning är förbjuden i lokalen.
  • Vid rökning utanför lokalen ansvarar låntagaren för att se till att det är ”städat” även utanför och tar hänsyn till boende.
  • Ev. skadegörelse, skador på lokalen eller utrustning i densamma, bekostas av användaren.