Logo kopiera

Veckorapporter från TKM Construction AB

V38
Arbetet med balkongerna på Rektorsgatan 1 fortlöper enligt tidplanen.
Vi försöker jobba undan de störande momenten så fort som möjligt.
Utsättning höjder balkonger inkl förarbete.
Gjutning av ny finsats på ca hälften av balkongerna.
Eventuellt tvätt av balkongfronter och smidesräcken.

V37
Arbete med balkonger fortlöper, båda sidorna av fastigheten på Rektorsgatan 1 kommer vara igång.
Nuvarande arbete är det som väsnas mest, då vi håller på att bila upp klinkern och finsatsen (betongen).
Vi förstår att de boende lider av detta och försöker begränsa arbetstiden så mycket som möjligt.
Mot slutet av nästa vecka planeras lagningar av balkongfronter och förberedelse inför gjutning av ny betongyta.

V36
I måndags så blev all ställning levererad till Rektorsgatan 1, och under förmiddagen så sorterade ställningsbyggarna upp materialet.
I tisdag så började de bygga ställningen mot innergården(gräsmattan)
Idag är de två ställningsbyggare på plats och ska färdigställa ställningstorn nr 1 mot innergården.
Sedan fortsätter de med tornet mot gatan.
Staket, byggcontainer och platskontor/bod kommer med kranbilen idag och även en del maskiner imorgon.
Så mot slutet av veckan är ställningen uppe, arbetsplatsen etablerad.
Arbetsmoment inför nästa vecka:
Start med rivning av balkongytorna. Klinker inkl finsatsen.
Detta arbete kommer medföra en del oväsen.
Vi kommer börja uppifrån och gå neråt.
Start mot innergården.