Logo kopiera

Veckorapporter från TKM Construction AB

v46

Rektorsgatan 1:
Avetablering och städning  
 
Rektorsgatan 3:
Tvätt av balkongfronter
Slipa tak och putsarbeten.
Omfogning av tegel

Rektorsgatan 5:
·         Etablering och montering av ställning.
Kan vara bra att informera de boende att tömma sina balkonger senast den 6/11.
 

V45
Rektorsgatan 1:
Slutbesiktning balkonger
Demontering ställning
Avetablering och städning  
 
Rektorsgatan 3:
 Gjuter sista balkongerna
Tvätt av balkongfronter
Slipa tak och putsarbeten.

Rektorsgatan 5:
Vi börjar etablera med ställning och eventuellt påbörjas monteringen slutet av veckan.
Kan vara bra att informera de boende att tömma sina balkonger senast den 6/11.

V 44
Rektorsgatan 1:
·         Sista målningsarbetena färdigställs.
·         Tvätt och städ inför slutbesiktning
·         Preliminärt slutbesiktning på torsdag den 31/10.
 
Rektorsgatan 3:
·         Borttagning av fin-satsen på sista balkongraden mot Rektorsgatan 5.
·         Utsättning av höjder inför balkonggjutning.
·         Mitten till slutet på nästa vecka så beräknar vi att gjuta ca 21 balkonger.

V43
Rektorsgatan 1:
-Plåtarbete balkonger
-Målningsbehandling
-Preliminär förbesiktning 

Rektorsgatan 3:
- Montering ställning balkongrad nr 4
-Borttagning finsats balkonggolv
-Slipa tak och putsarbeten
-Städning

V 42
Rektorsgatan 1:
-Ytbehandling av balkonggolv
-Målning av balkongfronter
 
Rektorsgatan 3: 
-Demontering av klinkerplattor 
-Bila bort den gamla betongen på balkongerna. (Medför en hel del oväsen, så de boende är informerade om  detta)   

V 41
Rektorsgatan 1:
Putslagning balkongfronter
ytbehandling balkonggolv påbörjas 
Målningsarbeten
 
Rektorsgatan 3:
Färdigställande av ställning
Arbete med borttagning av finsats(betong) påbörjas, kan vara bra att meddela de boende att tömma sina balkonger tills måndag.
Även informera om att nästkommande 2-3 veckor så kommer arbetet väsnas en hel del mellan 7-16.
Det är 28 st balkonger på detta huset, därför kommer det ta längre tid än första.


V40
Arbete under nästa vecka är:
Montering av ställning kring balkonger på Rektorsgatan 3. (Kan vara bra om de boende börjar tömma sina balkonger redan nästa vecka).

Putslagningar balkongfronter, mellan tegel och balkonggolv, även behandling av balkongtak.
Golvet & golvbrunn förbereds inför ytbehandling nästkommande vecka.

Till de boende på Rektorsgatan 3   ( Planeras påbörjas V 40)
Inom den närmsta tiden, det är svårt att säga exakt vilken dag, kommer balkong- och fasadrenoveringen att påbörjas i ert hus. Det kommer att byggas fler ställningar än de runt Rektorsgatan 1 då Rektorsgatan 3 har fler balkonger samt att fasaden även behöver fogas.
 
Detta innebär, som tidigare nämnts i ett utskick, att balkongerna måste vara helt tömda när ställningarna är på plats. Balkongerna får inte heller beträdas efter det att ställning byggts vid balkongen då den betraktas som en byggarbetsplats.
 
När arbetet påbörjas är det viktigt att fönster, dörrar och ventiler hålls stängda då arbetet medför stora mängder damm. Även entreprenören kommer att täcka ventiler och fönster utvändigt då arbetet pågår.
 
Renoveringen kommer att generera en hel del oväsen dagtid med start kl. 07.00, då klinkern måste bilas bort. Tyvärr sprider sig detta ljud i fastighetens stomme och det kommer därför att låta i stora delar av fastigheten.
 
Helsingborgs Fasad och Kakel har som ni kanske redan noterat etablerat sitt platskontor på gården mellan Kopparmöllegatan 8 och 10. Där finns också en avfallscontainer placerad.
 
Byggarbetarna har fått styrelsens tillstånd att använda toaletterna i källaren.

V 39
Pågående arbete under nästa vecka:
 
·         Förarbete inför gjutning, primer och utsättning av höjder.
·         Balkonggjutning av Rektorsgatan 1
·         Eventuellt tvätt av balkonger på fredag.
·         Putslagningar balkonger.
·         Etablering av Rektorsgatan 3
 
V38
Arbetet med balkongerna på Rektorsgatan 1 fortlöper enligt tidplanen.
Vi försöker jobba undan de störande momenten så fort som möjligt.
Utsättning höjder balkonger inkl förarbete.
Gjutning av ny finsats på ca hälften av balkongerna.
Eventuellt tvätt av balkongfronter och smidesräcken.

V37
Arbete med balkonger fortlöper, båda sidorna av fastigheten på Rektorsgatan 1 kommer vara igång.
Nuvarande arbete är det som väsnas mest, då vi håller på att bila upp klinkern och finsatsen (betongen).
Vi förstår att de boende lider av detta och försöker begränsa arbetstiden så mycket som möjligt.
Mot slutet av nästa vecka planeras lagningar av balkongfronter och förberedelse inför gjutning av ny betongyta.

V36
I måndags så blev all ställning levererad till Rektorsgatan 1, och under förmiddagen så sorterade ställningsbyggarna upp materialet.
I tisdag så började de bygga ställningen mot innergården(gräsmattan)
Idag är de två ställningsbyggare på plats och ska färdigställa ställningstorn nr 1 mot innergården.
Sedan fortsätter de med tornet mot gatan.
Staket, byggcontainer och platskontor/bod kommer med kranbilen idag och även en del maskiner imorgon.
Så mot slutet av veckan är ställningen uppe, arbetsplatsen etablerad.
Arbetsmoment inför nästa vecka:
Start med rivning av balkongytorna. Klinker inkl finsatsen.
Detta arbete kommer medföra en del oväsen.
Vi kommer börja uppifrån och gå neråt.
Start mot innergården.