Logo kopiera

en grön oas mitt i Helsingborg

Promenera 5-10 minuter och du befinner dig i det pulserande citylivet nere på Kullagatan samt Norra Hamnen. Närheten till teater, konserthus, stadens parker och Fredriksdals Friluftsmuseum gör att Slottshöjden hör till en av de mest attraktiva stadsdelarna i Helsingborg.

Olympiaområdet med all stadens sport samlat har du bara ett stenkast från porten där även konserter, stand up, utställningar och galor kan underhålla dig.

Kvarteret Munken
Runt omkring samtliga fastigheter finns det väl tilltagna parkområden, omfattande 1,8 hektar mark, som ägs av Brf Erikshöjd, med nyplanterade träd och övrig lummig grönska.

Inom kvarteret Munken finns även en stor gräsmatta, med tillhörande lekplats, som lämpar sig väl för såväl lek som rekreation - denna gräsmatta ägs av Helsingborgs Kommun.

FÖRENINGEN informerar

  • Information till boende på brf Erikshöjd angående Covid 19

Brf Erikshöjd årsstämman kommer att hållas den 3 juni:
Eftersom vi är mitt uppe i en pågående pandemi har styrelsen beslutat att låta medlemmarna poströsta. Alla medlemmar kommer att få information om hur poströstning går till och poströstningsblankett tillsammans med kallelse till stämman. Styrelsen uppmanar alla att poströsta för att på så sätt hålla smittspridningen nere. 

Rättelse posröstningsblanketten:

I §11  ska lydelsen vara enligt följande: 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, - 8 626 086 kr, disponeras enligt följande:
 Balanseras i ny räkning -8 626 086 kr
 Bifall till styrelsens förslag om resultatdisposition

Årsredovisningen för år 2019 finns upplagd under årsredovisningar som ni hittar om ni går in under medlemstorget, dokument.  

I spåren av Covid 19 pandemin, (coronaviruset) ser Brf Erikshöjd över vad det finns för möjligheter för oss att stödja våra hyresgäster och näringsidkare. Vi vet att det är svåra tider för många och vår ambition är att underlätta. Regeringen har beslutat att  de kommer stödja fastighetsägare som erbjuder hyreslättnader för sina hyresgäster.  Ett stöd som vil ställer oss positiva till. 

Om ni har behov av hyreslättnader går det bra att ansöka om det . Skriv ett mejl till Brf Erikshöjd och bifoga rapport-  och balansräkningen.

Ta hand om er och utsätt er inte för onödiga risker
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Erikshöjd
 
  • Under medlemsinfo finns nu en undermeny, Tips & tricks som kan hjälpa dig och underlätta för föreningen.
  • Råttor, styrelsen har kännedom om ökad aktivitet av råttor och har inlett ett samarbete med Anticimex. Dessutom kommer vi att se över växtligheten för att försämra deras miljö.
  • Följ Balkongrenoveringen via denna länk.
  • Vi söker boende på Kopparmöllegatan 10 och på Rektorsgatan 1 som är intresserade av att vara trapphusvärdar, v v. kontakta Styrelsen eller Katarina Kjellberg.
  • Tag kontakt med Riksbyggen för att göra felanmälningar av föreningens fastigheter. Hos Riksbyggen gör du även felanmälningar av de delar av din bostadsrätt som föreningen ansvarar för. Läs mer

Felanmälan Brf Erikshöjd