Logo kopiera

en grön oas mitt i Helsingborg

Promenera 5-10 minuter och du befinner dig i det pulserande citylivet nere på Kullagatan samt Norra Hamnen. Närheten till teater, konserthus, stadens parker och Fredriksdals Friluftsmuseum gör att Slottshöjden hör till en av de mest attraktiva stadsdelarna i Helsingborg.

Olympiaområdet med all stadens sport samlat har du bara ett stenkast från porten där även konserter, stand up, utställningar och galor kan underhålla dig.

Kvarteret Munken
Runt omkring samtliga fastigheter finns det väl tilltagna parkområden, omfattande 1,8 hektar mark, som ägs av Brf Erikshöjd, med nyplanterade träd och övrig lummig grönska.

Inom kvarteret Munken finns även en stor gräsmatta, med tillhörande lekplats, som lämpar sig väl för såväl lek som rekreation - denna gräsmatta ägs av Helsingborgs Kommun.

FÖRENINGEN informerar

  • Information till boende på brf Erikshöjd angående Covid 19

I spåren av Covid 19 pandemin, (coronaviruset) ser Brf Erikshöjd över vad det finns för möjligheter för oss att stödja våra hyresgäster och näringsidkare. Vi vet att det är svåra tider för många och vår ambition är att underlätta. Regeringen har gått ut med att de stödjer fastighetsägare som erbjuder hyreslättnader för sina hyresgäster och vi hoppas att får svar på hur det stödet kommer administeras snarast.

Om ni har behov av hyreslättnader går det bra att ansöka om det redan nu. Skriv ett mejl till Brf Erikshöjd och bifoga rapport-  och balansräkningen.

Under rådande omständigheter med en pågående pandemi efter ett utbrott av covid 19, mest känt som coronaviruset har styrelsen beslutat att ställa in årsstämman den 15 april.

Enligt våra stadgar ska vi genomföra stämman innan juni men just nu är vi inte säkra på att vi kommer att kunna göra det heller. Vi kommer följa händelseutvecklingen noga. Det som är viktigt är att vi kan genomföra årsstämman i god demokratisk anda utan att utsätta våra medlemmar för onödiga risker. Vi kommer i god tid informera om nytt datum samtidigt som vi undersöker andra möjligheter att genomföra en årsstämma om så behövs. Tillsvidare ligger kallelsen kvar tillsammans med dagordningen på vår hemsida eftersom all information bortsett från datumet stämmer.

Ta hand om er och utsätt er inte för onödiga risker
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Erikshöjd
 
  • Under medlemsinfo finns nu en undermeny, Tips & tricks som kan hjälpa dig och underlätta för föreningen.
  • Råttor, styrelsen har kännedom om ökad aktivitet av råttor och har inlett ett samarbete med Anticimex. Dessutom kommer vi att se över växtligheten för att försämra deras miljö.
  • Följ Balkongrenoveringen via denna länk.
  • Vi söker boende på Kopparmöllegatan 10 och på Rektorsgatan 1 som är intresserade av att vara trapphusvärdar, v v. kontakta Styrelsen eller Katarina Kjellberg.
  • Tag kontakt med Riksbyggen för att göra felanmälningar av föreningens fastigheter. Hos Riksbyggen gör du även felanmälningar av de delar av din bostadsrätt som föreningen ansvarar för. Läs mer

Felanmälan Brf Erikshöjd